top of page

Praktisch

Praktijk adres:

Balboastraat 20 C 5

1057 VW Amsterdam

+31 6 24809127

info@kittyfolmer.com

  • Alle consulten zijn op afspraak.

  • De praktijk is goed bereikbaar met de auto of OV check: www.9292.nl

  • Voor de deur of in de buurt kan men goed (betaald) parkeren

  • Afspraak afzeggen? Doe dit tenminste 24 uur van tevoren, om te voorkomen dat deze in rekening gebracht wordt.

  • Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze  VBAG, koepelorganisatie RBCZ en de KvK.

  • Uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag verwijs ik voor meer informatie naar mijn  privacyverklaring.

  • Klachtenregeling: Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.

  • De kosten van het consult (energetische therapie) worden mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed via je aanvullende zorgverzekering. Het consult valt binnen de discipline “Alternatieve Geneeswijzen” of “Natuurgeneeskunde” (meer informatie zorgwijzer). Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden. Check tarieven om te zien welke sessies eventueel wel en welke niet vergoed worden. 

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)
http://www.vbag.nl

Het overkoepelende orgaan RBCZ:
http://www.rbcz.nl

Kamer van Koophandel
http://www.kvk.nl
Registratienummer 77323718

RBCZ logo voor lichte achtergrond.jpeg
bottom of page