Praktisch

Line separator

Praktijk adres:

Balboastraat 20 C 5

1057 VW Amsterdam

+31 6 24809127

info@kittyfolmer.com

  • Alle consulten zijn op afspraak.

  • Afspraak afzeggen? Doe dit tenminste 24 uur van tevoren, om te voorkomen dat deze in rekening gebracht wordt.

  • Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging Verbond Van Energetisch Therapeuten  VVET, koepelorganisatie RBCZ en de KvK.

  • Uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag verwijs ik voor meer informatie naar het ‘Privacy Reglement voor Therapeuten’ van de VVET en vindt u op de website. (PDF)

  • Voor klachten volg ik de klachtenprocedure van de VVET. De klachtenfolder (PDF) en klachtenprocedure (PDF) vind je op de website.

  • De kosten van het consult worden mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed via je aanvullende zorgverzekering. Het consult valt binnen de discipline “Alternatieve Geneeswijzen” of “Natuurgeneeskunde” (meer informatie zorgwijzer). Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden.

Beroepsvereniging Verbond Van Energetische Therapeuten (VVET)
http://www.vvet.nl
Registratienummer 17006

Het overkoepelende orgaan RBCZ:
http://www.rbcz.nl
Registratienummer 200314R

Kamer van Koophandel
http://www.kvk.nl
Registratienummer 45031711